m/s km/h çevir

Hız, m/s =
Hız, km/h =


km/h m/s çevir


Hız, km/h =
Hız, m/s =Bu çevrimiçi hesaplayıcı ile m/s'yi km/h'ye (saniyedeki metreyi saatte kilometreye) çevirebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.

Formül:

1 m/s = 3.6 km/h

Bir cismin hızı, konumunun değişiminin büyüklüğüdür.