Sayı Karşılaştırma Hesaplayıcı

İlk sayı =
İkinci sayı =
Sonuç =


Bu çevrimiçi sayı karşılaştırma hesaplayıcısı ile iki sayıyı karşılaştırabilirsiniz.

Örnekler:

2 > 1 (2 numara 1 numaradan büyük)

3 = 3 (3 numara 3 numaraya eşittir)

4 < 5 (4 numara 5 numaradan küçük)

Sayıları karşılaştırmak, ikiden büyük olanı belirlemenin matematiksel işlemidir.