Kg litre çevir

Kütle, kg =
Yoğunluk, kg/m3 =
Hacim, litre =


Litre kg çevir


Hacim, litre =
Yoğunluk, kg/m3 =
Kütle, kg =Bu çevrimiçi hesaplayıcı ile kg'ı litreye (kilogramı litreye) çevirebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.

Yoğunluk verileri:

su yoğunluğu (4C) = 1000 kg/m3
kum yoğunluğu = 1300 ... 1800 kg/m3
beton yoğunluğu = 1400 ... 2600 kg/m3
çelik yoğunluğu = 7700 ... 7900 kg/m3
benzin yoğunluğu = 700 ... 780 kg/m3
gazyağı yoğunluğu = 780 ... 830 kg/m3
dizel yakıtın yoğunluğu = 830 ... 860 kg/m3

Tüm yoğunluk verileri bu - yoğunluk tablosu.

Formül:

V = m * p

V - hacim
m - kitle
p - yoğunluk

Hacim, bir cismin veya maddenin kapladığı alanın nicel bir özelliğidir.

Kütle, diğer cisimlerle yerçekimi etkileşiminin bir ölçüsü olan cismin bir özelliğidir.

Yoğunluk, birim hacim başına kütlenin bir ölçüsüdür.