Przelicz kg na m3

Masa, kg =
Gęstość, kg/m3 =
Objętość, m3 =


Przelicz m3 na kg


Objętość, m3 =
Gęstość, kg/m3 =
Masa, kg =Za pomocą tego kalkulatora online możesz przeliczyć kg na m3 (kilogramy na metry sześcienne) i odwrotnie.

Dane dotyczące gęstości:

Gęstość wody (4C) = 1000 kg/m3
Gęstość piasku = 1300 ... 1800 kg/m3
Gęstość betonu = 1400 ... 2600 kg/m3
Gęstość stali = 7700 ... 7900 kg/m3
Gęstość benzyny = 700 ... 780 kg/m3
Gęstość nafty = 780 ... 830 kg/m3
Gęstość oleju napędowego = 830 ... 860 kg/m3

Wszystkie dane dotyczące gęstości w tym tabela gęstości.

Formuła:

V = m * p

V - objętość
m - masa
p - gęstość

Objętość to ilościowa charakterystyka przestrzeni zajmowanej przez ciało lub substancję.

Masa jest cechą ciała, która jest miarą oddziaływania grawitacyjnego z innymi ciałami.

Gęstość jest miarą masy na jednostkę objętości.